4 Sebab kehanduran Islam menurut Ibnu Qayyim

4 Sebab kehanduran Islam menurut Ibnu Qayyim Al Jauziyah.

1. Orang2 yg tidak mengamalkan ilmunya.
2. Melakukan kebaikan yang tidak didasari ilmu.
3. Orang yang tidak berilmu dan beramal.
4. Orang yang menghalangi manusia untuk menuntut ilmu.
Attachment includes the note and its objects

#khutbahjumat

Iklan