Meminta kepada Allah

Hasil imbalan kerja dari manusia itu sangat sedikit dibanding tenaga, waktu, dan pikiran yang kita berikan.

Maka disaat seperti itu, mintalah kepada Allah yang maha pemberi, sang pemberi rizqi.

Allah maha kaya dan tak akan memgingkari janji.

Allahumma inni as aluka rizqon katsiron, mubatokan, halalan, thoyyiban. Amiiin.

Pekerjaan

Ya Allah berilah aku pekerjaan yang terbaik, yang memberikan rizqi melimpah dan barokah. Amiiiin.

Allahumma inni a’udzibika min gholabatutdaini wa qohrirrijaal.

Amiiin ya Allah..

Multitasking

Manusia bekerja secara serial atau multitasking?. Menurut saya serial.

Sulit bagi seseorang professional pada semua jabatannya, kecuali kalau posisinya hanya sebatas dewan pembina atau penasehat.

Camkan itu 🙂